Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Rozhodování za rizika, sázky
Thesis title in Czech: Rozhodování za rizika, sázky
Thesis title in English: Decision-making under risk, betting
Key words: riziko, averze k riziku, sklon k riziku, sázky,model očekávaného užitku, teorie očekávaného užitku, prospektová teorie,
English key words: risk, aversion to risk, tendency to risk, betting, expected value, expected utility theory, prospect theory
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.06.2013
Date of assignment: 06.06.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: ies
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: PhDr. Martina Pěkná
 
 
 
URKUND check:
References
LEA, E. G. & TARPY, R. & WEBLEY: Psychologie ekonomického chování, Prada, 1994: sázení, hry o peníze a jiné hodnoty; kap. 10, 353-384
FRANK, R.: Mikroekonomie a chování, Svoboda, 1995, Rozhodování za nejistoty, kap. 6
HLAVÁČEK, J. & HLAVÁČEK, M.: Zoobecněná mikroekonomie, Karolinum, 2010, Modelování rizika a jištění se proti němu, kap. 2
BECKER, B.: Teorie preferencí, Grada, 1997
MOBILIA, P.: Gambling as a rational addiction. Jornal of gambling studies, Vol. 9(2), 1993
CONLISK, J. (1993): “The Utility of Gambling” Journal of Risk and Uncertainty 6(3): pp. 255- 275
SKOŘEPA, M. (2011): Decision Making: A Behavioral Economic Approach. Basingstoke: Palgrave-Macmillan. ISBN: 978-0-230-24825-0.
KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A.: "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk" Econometrica 47(2): pp. 263-291.
Preliminary scope of work
Objem prosázených peněz na českém trhu již překročil hranici sta miliard korun a stále se zvyšuje a i proto poptávka po znalosti chování hráčů roste. Vzhledem k předpokladu averze k riziku má standartní model spotřebitelského výběru problém uspokojivě vysvětlit, co vede hráče k sázení. Cílem teoretické části této práce je vysvětlení tohoto problému a dalších determinant, které utváří chování hráčů při střetu s pravděpodobností, rizikem. Existuje několik přístupů, které se snaží vysvětlit chování jednotlivce, který podstupuje rizikovou hru. V práci se budeme zabývat v zásadě dvěma druhy teorií. Teorií, která je založena na hypotéze očekávaného užitku a tou, která tuto myšlenku opustila a ve svých modelech využívá behaviorálních poznatků. Mezi ty můžeme zařadit například prospektovou teorii psychologů Kahnemana a Tverského. Kriticky se pokusím zhodnotit zásadní teorie rozhodování řešící gambling a formulovat vlastní názor na tyto problémy. Pokusím se zoodpovědět otázky, proč jsou lidé ochotni účastnit se hry s negativní očekávanou hodnotou, jak mohou být sázející averzní k riziku, jak a proč hráči zkreslují objektivní pravděpodobnosti, co je jejich motivací pro hru samotnou, nakolik je jejich úsudek ovlivněn psychickými či fyzickými predispozicemi, jak je rozhodování hráčů zatíženo předchozími výsledky, atd. Cílem práce je snaha o komplexní teoretickou analýzu chování hráče za rizika včetně praktické aplikace nabytých poznatků a možného rozšíření dosud známých konceptů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html