Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Znakované systémy angličtiny
Thesis title in Czech: Znakované systémy angličtiny
Thesis title in English: Manually Coded English
Key words: Linguistics of Visual English, Manually Coded English, Pidgin Signed English, Seeing Essential English, Signed English, Signing Exact English, znakovaná čeština, znakovaný systém
English key words: Linguistics of Visual English, Manually Coded English, Pidgin Signed English, Seeing Essential English, signed Czech, Signed English, signed system, Signing Exact English
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.06.2013
Date of assignment: 08.10.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 11.12.2013
Date and time of defence: 01.02.2017 08:15
Date of electronic submission:28.12.2016
Date of proceeded defence: 01.02.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Guidelines
1. Studium zahraniční odborné literatury o znakovaných systémech vycházejících z anglického jazyka.
2. Popis vzniku a struktury vybraných systémů: Seeing Essential English (SEE 1), Signed Exact English (SEE 2), Linguistics of Visual English (L.O.V.E), Signed English, Pidgin Signed English, případně dalších; jejich srovnání se znakovanou češtinou.
3. Srovnání znakovaných systémů mezi sebou navzájem a se znakovými jazyky, ze kterých vycházejí.
4. Praktické využití znakovaných systémů v běžné i učební komunikaci s osobami se sluchovou vadou.
References
BAKER-SHENK, CH.; COKELY, D. American Sign Language: A Teacher´s Resource Text On Grammar and Culture. Washington: Clerc Books, 1980.
GUSTASON, G. ; ZAWOLKOV E. Signing Exact English. Los Alamitos, CA: Modern Signs Press, 1995.
NOMELAND, M. M.; NOMELAND, R. E. The Deaf Community in America: History in the Making. Jefferson: McFarland and Company, 2012.
PAUL, P. V. Language and Deafness. Sudburry: Jones and Barlett Publishers, 2009.
SUPALLA, S. J.; MCKEE, C. The role of Manually Coded English in language development of deaf. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
SCHICK, B. The Development of American Sign Language and Manually Coded English Systems. In: The Oxford Handbook of Deaf Studies, 2012.
+ internetové stránky o těchto systémech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html