Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium struktury povrchů metodami řádkovacích mikroskopií SEM a AFM s vysokým rozlišením
Thesis title in Czech: Studium struktury povrchů metodami řádkovacích mikroskopií SEM a AFM s vysokým rozlišením
Thesis title in English: Investigation of surfaces by high resolution scanning microscopy methods AFM and SEM
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Author:
Advisors: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Guidelines
Studentská vědecká práce bude zaměřena na studium struktury pokročilých katalyzátorů pro vodíkové technologie metodami SEM a AFM. Především se zaměříme na studium vlivu interakce povrchů s kapalinami, představujícími potenciálně významné zdroje energie jako jsou metanol nebo kyselina mravenčí. Jako katalyzátory použijeme vrstvy směsných oxidů Ce-Sn-Ox dopované platinovými ionty.
References
Bude doplněno po konzultaci s vedoucím dle aktuálních znalostí zájemce.
Preliminary scope of work
Řádkovací mikroskopie atomárních sil (AFM – atomic force microscopy) a řádkovací mikroskopie sekundárních elektronů (scanning secondary electron microscopy – SEM) patří v současné době mezi nevýznamnější metody studia struktury povrchů pevných látek. Katedra FPP získala v poslední době dva mikroskopy SEM MIRA 3, Tescan, a AFM Multimode 8, Bruker. Oba mikroskopy patří k současné k technologicky nejvyspělejším na světě, SEM je vybaven autoemisní katodou (tzv. FEG SEM) a dosahuje rozlišení jednoho nanometru. AFM je vybaven novým měřícím modem Peak Force tapping, který umožňuje měřit několik povrchových parametrů současně, např. tvrdost povrchu, a to i s atomárním rozlišením. Navíc umožňuje provádět měření v kapalinách, což je důležité pro studium např. biologických vzorků, a nebo pro elektrochemii.

Studentská vědecká práce bude zaměřena na studium struktury pokročilých katalyzátorů pro vodíkové technologie metodami SEM a AFM. Především se zaměříme na studium vlivu interakce povrchů s kapalinami, představujícími potenciálně významné zdroje energie jako jsou metanol nebo kyselina mravenčí. Jako katalyzátory použijeme vrstvy směsných oxidů Ce-Sn-Ox dopované platinovými ionty.

Poznámka, práci je možno začít řešit ihned, tj, před oficiálním zahájením studentských projektů pro školní rok 2013/2014. Další informace mohou uchazeči získat na adrese matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=49
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=49
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html