Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie.
Thesis title in Czech: První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie.
Thesis title in English: The first quarter century of Share fez company in Strakonice. Establishement of management-conduct and undertaking strategy.
Key words: textilní, průmysl, fez, Strakonice, Fezko, podnikání
English key words: textile, industry, fez, Strakonice, Fezko, undertaking
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Supervisor: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.05.2013
Date of assignment: 23.05.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.06.2013
Date and time of defence: 07.09.2015 09:00
Date of electronic submission:05.08.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce bude sledovat obchodní vývoj dnes již zaniklé továrny Fezko Strakonice v prvních pětadvaceti letech jejího fungování od akcionování rodinného podniku v roce 1899 do okamžiku nostrifikace na prahu existence mladé Československé republiky. Společnost Fezko Strakonice byla výjimečná výrobou fezů, artiklem netradičním pro české prostředí, který se ve Strakonicích vyráběl již od devatenáctého století. Práce bude psaná formou business history a na továrnu bude pohlíženo jako na podnikatelský subjekt.
References
GERŠLOVÁ, Jana, Dějiny moderního podnikání, Praha 2012
JANOŠTÍKOVÁ, Běla, Průmysl: Příběhy z historie, Praha 2011
KOHN, Adolf, Akciová společnost továren na fezy ve Strakonicích, IN: Strakonice. Propagace a adresář, Strakonice 1933, s. 60-65
MACHAČOVÁ, Jana - MATĚJČEK, Jiří, Nástin vývoje textilní výroby v českých zemích v období 1781-1848, I.-III. díl, Opava 1991
PÁVEK, Miloslav, Textilní výroba v historickém přehledu 1-2, Praha 1971
RANDÝSEK, Robert, K počátkům průmyslové výroby fezů ve Strakonicích, IN: Jihočeský sborník historický, roč. 38, Tábor 1969, s. 145-151
STEJSKALOVÁ, Helena - STEJSKAL, Aleš, 200 let textilní výroby ve Strakonicích, Liberec 2012
Sto padesát let textilní výroby Fezko Strakonice, Strakonice 1962
SVOBODOVÁ, Vlasta, Lidová a manufaktuní textilní výroba s přihlédnutím k vývoji na Moravě, Trutnov 1983
WINTER, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách 14. a 15. století, Praha 1906
WINTER, Zikmund, Český průmysl a obchod v 16. věku, Praha 1913
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html