Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Chaim Potok's selected characers and their resistance towards assimilation
Thesis title in Czech: Vybrané postavy Chaima Potoka a jejich rezistence k asimilaci
Thesis title in English: Chaim Potok's selected characers and their resistance towards assimilation
Key words: asimilace, Chaim Potok, ortodoxní judaismus, víra, vzdělání, rodina
English key words: assimilation, Chaim Potok, orthodox judaism, faith, education, family
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Anglophone Literatures and Cultures (21-UALK)
Supervisor: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.05.2013
Date of assignment: 22.05.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.05.2013
Date and time of defence: 10.02.2015 09:00
Date of electronic submission:11.01.2015
Date of proceeded defence: 10.02.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zadaná práce bude interdisciplinární - kromě literárních disciplín se také bude opírat o poznatky především z oborů historie, sociologie a kulturních studií, okrajově rovněž religionistiky a židovských studií. Vlastním předmětem analýzy budou hlavní postavy dvou vybraných románů Chaima Potoka, a sice próz Chosen (Vyvolení) a My Name is Asher Lev (Jmenuji se Ašer Lev). Cílem práce bude ukázat, jak se tito hrdinové stavějí k myšlence asimilace coby ústřední americké ideje a do jaké míry a proč ji ve svých životech zpochybňují. V tomto směru bude pozornost věnována zejména jejich víře, vzdělání a rodině.
References
Jews and the New American Scene, Lipset, S.M. and Road, E., Harvard University Press, 1995
American Judaism: A History, Sarna, J.D., Yale University Press, 2005
The Jews of the United States, Diner, H., University of California Press, 2006
Chaim Potok - A Critical Companion, Sternlicht, S., Greenwood Press, 2000
Conversations with Chaim Potok, Walden, D., University of Mississippi Press, 2001
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html