Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti podpory a terapie rodinného systému u rodin s domácím násilím
Thesis title in Czech: Možnosti podpory a terapie rodinného systému u rodin s domácím násilím
Thesis title in English: Support options and family therapy system for families with domestic violence
Key words: Domácí násilí, rodinný system, rodinná terapie, oběť domácího násilí, pachatel domácího násilí, dítě a domácí násilí, syndrom týrané osoby.
English key words: Domestic violence, family system, family therapy, victim of domestic violence, perpetrator of domestic violence, child and domestic violence, battered person syndrome.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Daniela Vodáčková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.05.2013
Date of assignment: 16.05.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 03.03.2014
Date and time of defence: 16.06.2014 09:30
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část
1. Úvod
2. Domácí násilí
3. Druhy domácího násilí
4. Oběti domácího násilí- násilí na ženách- násilí na mužích- násilí na starých lidech- násilí na dětech
5. Agresor – osobnost pachatele
6. Poskytnutí pomoci
7. Práce s obětí
8. Práce s rodinou
9. Možnosti podpory a terapie
10. Propojení praktické části s teoretickou – zhodnocení poznatků z rozhovorů s pracovníky krizových a intervenčních center

Výzkumná část- kvalitativní výzkum (polostrukturovaný rozhovor) – rozhovory s pracovníky krizových a intervenčních center
References
Bechyňová V., Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém, Praha: IREAS 2007
Gjuričová Š., Kohoutková J., Koutek J., Podoby násilí v rodině, Praha: Vyšehrad 2000
Kratochvíl S., Základy psychoterapie, Praha: Portál 2012
Matoušek O., Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha: Slon 2003
Ševčík D., Špatenková N. a kol, Domácí násilí, Praha: Portál 2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html