Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha
Thesis title in Czech: V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha
Thesis title in English: In the Mud of Dreams and Reality. Autobiographical Features in Prose Fiction of Pavel Růžek and Jerzy Pilch
Key words: autobiografie, groteskno, ironie, středoevropská literatura, polská literatura, autorský mýtus, intertextualita, alkohol, populární kultura, fragment
English key words: autobiography, grotesque, irony, Central European literature, Polish literature, myth of author, intertextuality, alcohol, popular culture, fragment
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.05.2013
Date of assignment: 16.05.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2013
Date and time of defence: 15.09.2014 11:00
Date of electronic submission:09.07.2014
Date of proceeded defence: 15.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines


Práce se bude soustředit na srovnání způsobů autobiografického psaní v prózách Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha. Jádrem práce budenaratologická analýzaainterpretace vztahů mezi jevy spadajícími do kategorie autora a jevy spadajícími do kategorie vypravěč-spisovatel. Výklad vezme v potaz také individuální příběhy, s jejichž pomocí byl a je u obou autorů vytvářen autorský obraz a s tím spojené postupy sebeprezentace, stylizace a vytváření vlastní, spisovatelské masky a identity. Práce by měla kromě komparace obou poetik směřovat i ke kontextové charakterizaci obou autorů v současné české a polské literatuře.
References


Ankersmit F. (2004), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, ed. E. Domańska, Kraków: Universitas.
Beaujour M. (1979), Autobiografia i autoportret, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.
Czermińska M. (1987), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
Czermińska a kol. (2009)Autobiografia, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria
Doubrovsky S. (2007), Autobiografia / prawda / psychoanaliza, przeł. A. Turczyn, “Teksty Drugie”, nr 1/2.
Eakin P.J. (1985), Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention, Princeton: Princeton University Press.
Głowiński M. (1997), Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane, tom II, red. R. Nycz, Kraków: Universitas.
Głowiński a kol. (2002)Ironia, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria
Jarzębski J. (1984), Powieść jako autokreacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Markowski, Michał Paweł, Burzyńska, Anna (2006), Teorie literatury XX wieku, Kraków: Znak.
Lejeune Ph. (2007), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków: Universitas.
Lis J. (2006), Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Lubas-Bartoszyńska R. (2003), Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice: Śląsk.
Olney J. (1980), Autobiography. Essays Theoretical and Critical, Princeton University Press.
Ricoeur P. (2005), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosner K. (2006), Narracja, tożsamość i czas, Kraków: Universitas.
Taylor Ch. (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, A. Lipszyc i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Turczyn A. (2007), Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
Warchala M. (2007), Autentyczność i nowoczesność, Kraków: Universitas.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html