Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reflexe Povídek malostranských ve filmu a u čtenářů
Thesis title in Czech: Reflexe Povídek malostranských ve filmu a u čtenářů
Thesis title in English: Reflection of Povídky malostranské in the film and by readers
Key words: Povídky|Povídky malostranské|Jan Neruda|filmové adaptace
English key words: Short stories|Tales of the Lesser Quarter|Jan Neruda|movie adaptations
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Supervisor: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.05.2013
Date of assignment: 16.05.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.05.2013
Date and time of defence: 30.05.2017 09:00
Date of electronic submission:10.05.2017
Date of proceeded defence: 30.05.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Tomáš Vučka
 
 
 
Guidelines
Studentka ve své práci porovná různá dostupná česká filmová zpracování Povídek malostranských s jejich knižní předlohou a uvede též reflexi celé sbírky i jejích filmových adaptací u vybraných skupin čtenářské, respektive divácké obce. K tomuto účelu provede výzkum formou ankety. V úvodu se zamyslí nad životem Jana Nerudy a nad tím, zda a do jaké míry ho ovlivnil při psaní sbírky. Stručným obsahem práce bude následující:
1. Život Jana Nerudy a jeho vliv na jeho tvorbu
2. Obsah a rozbor jednotlivých děl Povídek malostranských
3. Srovnání filmového ztvárnění Povídek malostranských s knižní předlohou
4. Anketa - reflexe Povídek malostranských u čtenářů a diváků (např. žáci ZŠ nebo SŠ, studenti bohemistiky - zahraniční versus rodilí mluvčí, příslušníci starší generace)
5. Shrnutí
References
Primární
Povídky malostranské, Jan Neruda, Praha : L. Mazáč, 1939
1. Vzhůru nohama (1938), režie: Jiří Slavíček
2. Týden v tichém domě (1947), režie Jiří krejčík
3. Povídky malostranské (1984), režie: Pavel Háša
4. Povídky malostranské po 130 letech (2011), režie: Jakub Wagner
Sekundární
F.V. Krejčí - Jan Neruda: studie jeho vývoje a díla, Praha : Hejda a Tuček, 1902
Stanislav Budín - Jan Neruda a jeho doba, Praha : SNKLHU, 1960
Vladimír Křivánek - Jan Neruda, Praha: Horizont, 1983O povídkách
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html