Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Visualizátor struktury webu
Thesis title in Czech: Visualizátor struktury webu
Thesis title in English: Visualizer of the Web Structure
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2005
Date of assignment: 10.11.2005
Confirmed by Study dept. on: 06.05.2013
Date and time of defence: 07.09.2009 00:00
Date of electronic submission:07.09.2009
Date of proceeded defence: 07.09.2009
Opponents: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Webový robot generuje strukturu webu včetně popisků (anchor texty) příslušejících jednotlivým odkazům. Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu visualizace tohoto orientovaného grafu. Implementace bude realizována v prostředí Java.

Implementace musí být schopna dynamicky měnit zobrazení v závislosti na zvolených kritériích - zobrazování pouze určitých odkazů nebo webových stránek. Zároveň musí být možné shlukovat skupiny odkazů nebo webových stránek pro zjednodušení zobrazované struktury.
References
Soumen Chakrabarti: Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2003.
Java 2D: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/2d/
Java 3D: http://java.sun.com/products/java-media/3D/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html