Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Šikana - dopady na osobnost agresora
Thesis title in Czech: Šikana - dopady na osobnost agresora
Thesis title in English: Bulliyng - impact on personality of offender
Key words: šikana, agrese, osobnost agresora
English key words: bullying, aggression, personality of offender
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. David Čáp, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.05.2013
Date of assignment: 02.05.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2013
Date and time of defence: 15.09.2015 00:00
Date of electronic submission:27.07.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Lucie Matějovská
 
 
 
Guidelines
Teoretická část práce se zaměří na problematiku šikany. Její příčiny, diagnostiku, prevenci. Hlavním těžištěm práce budou pak dopady šikany, především dopady na osobnost agresora. Práce se zaměří na jeho chování, jednání, prožívání, které se v důsledku jedincovy role během šikany mění.
V Empirické části navrhnu model výzkumu, který bude založený na současných vědeckých metodách. Návrh výzkumu se bude zabývat možnými změnami v chování a prožívání agresora.
References
Blackburn, R. (1999). Personality assessment in violent offenders: The development of the Antisocial Personality Questionnaire. Psychologica Belgica, 39(2-3), 87-111.

De Haan, A. D., Prinzie, P. P., & Deković, M. M. (2010). How and why children change in aggression and delinquency from childhood to adolescence: moderation of overreactive parenting by child personality. Journal Of Child Psychology & Psychiatry

Gilbert, F., & Daffern, M. (2010). Integrating contemporary aggression theory with violent offender treatment: How thoroughly do interventions target violent behavior?. Aggression & Violent Behavior

Grennan, S., & Woodhams, J. (2007). The impact of bullying and coping strategies on the psychological distress of young offenders.Psychology, Crime & Law

Ireland, J. L., & Ireland, C. A. (2003). How do offenders define bullying? A study of adult, young and juvenile male offenders. Legal And Criminological Psychology, 8(2), 159-173.

Ireland, J. L., & Power, C. L. (2004). Attachment, Emotional Loneliness, and Bullying Behaviour: A Study of Adult and Young Offenders.Aggressive Behavior

M. Kolář. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. (Vyd. 1., 336 s.) Praha: Portál.

Zimbardo, P. (2005). Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. (1., 199 s., Editor Jiří Fiala, Martina Klicperová-Baker, Překlad Václav Břicháček, Lucie Čermáková). Praha: Moraviapress.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html