Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Loajalita zaměstnanců jako projev pracovní spokojenosti - psychologické aspekty zaměstnanecké loajality
Thesis title in Czech: Loajalita zaměstnanců jako projev pracovní spokojenosti - psychologické aspekty zaměstnanecké loajality
Thesis title in English: Employee loyalty as a manifestation of work satisfaction - psychological aspects of employee loyalty
Key words: pracovní spokojenost, loajalita zaměstnanců, pracovní postoje
English key words: Job satisfaction, Employee loyalty, Job attitudes
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.04.2013
Date of assignment: 30.04.2013
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2013
Date and time of defence: 19.05.2015 00:00
Date of electronic submission:06.04.2015
Date of proceeded defence: 19.05.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Obecným cílem práce je popis psychologických aspektů zaměstnanecké loajality v kontextu pracovní spokojenosti.
Cílem empirické části je zhodnocení vztahu pracovní spokojenosti a loajality pracovníků. To znamená identifikace faktorů, které se významně podílejí na úrovni pracovní spokojenosti zaměstnanců organizace. Dále zjištění faktorů, kterými lze ovlivňovat přímo zaměstnaneckou loajalitu. Jako metodu měření pracovní spokojenosti použiji některou ze standardizovaných metod (např. Dotazník spokojenosti vytvořený Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí).
References
Clancy, J. J. (1998). The old dispensation: Loyalty in business. Madison [u.a.: Fairleigh Dickinson Univ. Press [u.a..
Dvořáková, Z. (2007). Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck.
Getchell, E. H. (1975). Factors Affecting Employee Loyalty.
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2010). Human resource management. Mason, OH: Thomson/South-western.
Kociánová, R. (2012). Personální řízení: Východiska a vývoj. Praha: Grada.
Reichheld, F. (1996). The Loyalty Effect. Harvard: Harvard Business School Press.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html