Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Psychologické aspekty procesu zprostředkování zaměstnání a výběru pracovníka
Thesis title in Czech: Psychologické aspekty procesu zprostředkování zaměstnání a výběru pracovníka
Thesis title in English: Psychological aspects of employment mediation process and employee selection
Key words: personální psychologie, výběr pracovníka, zprostředkování zaměstnání, Bilanční diagnostika, úřad práce.
English key words: personnel psychology, employee selection, employment agency, Bilanční diagnostika, Labour Office
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.04.2013
Date of assignment: 29.04.2013
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 08:30
Date of electronic submission:29.07.2014
Date of submission of printed version:31.07.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Současný trh práce je charakterizován dvěma základními směry: a) zprostředkováním pracovního uplatnění a b) personálním výběrem pracovníků. V obou případech lze iden-tifikovat shodné i odlišné psychologické aspekty problematiky, jakož i specifické uplatnění psychologie jako oboru, který má kompetence zefektivnit proces hledání (v obou směrech). Cílem práce je identifikovat a popsat psychologické aspekty problematiky, specifikovat roli psychologie v obou směrech a identifikovat klíčové kompetence pracovníka jak v oblasti zprostředkování práce, tak v oblasti výběru pracovníka. Práce předpokládá část teoretickou, praktickou (vlastní empir.výzkum), diskusi výsledků, závěry teoretického a praktického rázu.
References
Arnold, J. (2007). Psychologie práce: pro manažery a personalisty. (Vyd. 1., xxxii, 629 s.) Brno: Computer Press.
Bedrnová, E., & Nový, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení. (3., rozš. a dopl. vyd., 798 s.) Praha: Management Press.
Dočkal, L. (2005). Vyhledávání zaměstnanců metodou Executive Search. Praha.
Hinaisová, M. (2009). Využití psychologie v práci personalisty. Praha: Univerzita Karlova.
Herrenkohl, E. (c2010). How to hire A-players: finding the top people for your team- even if you don't have a recruiting department. (xxii, 218 p.) Hoboken, N.J.: Wiley.
Kandola, R. (c2001). The graduate recruitment manual. (xiii, 146 p.) Aldershot, Hampshire, England: Gower.
Matějka, M., & Vidlař, P. (2002). Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu.(1. vyd., 193 s.) Praha: Grada.
Šprlák, T. (2010). Kariérne poradenstvo vo francúzskom prístupe bilancie kompetencií.Dipl.práce FF UK.Praha.
Šteflová, K. (2001). Úkoly psychologie při výběru pracovníků. Praha.
Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., & Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce.(1. vyd., 461 s.) Praha: Karolinum.
Vaculík, M. (2010). Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí.(Vyd. 1., 202 s.) Brno: NC Publishing.
Vronský, J. (2012). Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. (Vyd. 1., 197 s.) Praha: Wolters Kluwer. Česká republika.
Yeung, R. (2008). Successful interviewing and recruitment. (v, 176 p.) London: Kogan Page.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html