Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Numerical analysis of problems in time-dependent domains
Thesis title in Czech: Numerická analýza problémů v časově závislých oblastech
Thesis title in English: Numerical analysis of problems in time-dependent domains
Key words: parabolické rovnice|nestlačitelné a stlačitelné proudění|časově závislé oblasti|ALE metoda|metoda konečných prvků|nespojitá Galerkinova metoda
English key words: parabolic equations|incompressible and compressible flow|time-dependent domains|ALE method|finite element method|discontinuous Galerkin method
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2013
Date of assignment: 27.09.2013
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2014
Date and time of defence: 10.05.2021 14:00
Date of electronic submission:13.01.2021
Date of submission of printed version:13.01.2021
Date of proceeded defence: 10.05.2021
Reviewers: Michael Dumbser
  Markus Bause
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat numerickým řešením evolučních parciálních diferenciálních rovnic v časově závislých oblastech. Hlavní důraz bude kladen na použití tzv. ALE (arbitrary Lagrangian-Eulerian) metody. Problém bude diskretizován metodou konečných prvků a nespojitou Galerkinovou metodou.

Pozornost bude věnována následujícím otázkám:
1) Formulace problémů v časově závislých oblastech pomocí ALE metody
2) Sestrojení schémat pro jejich řešení
3) Vyšetřování stability a konvergence vypracovaných metod
4) Numerické experimenty pro modelové úlohy
5) Aplikace na řešení proudění v časově závislých oblastech
References
M. Feistauer, J. Horáček, V. Kučera, J. Prokopová: On the numerical solution of compressible flow in time-dependent domains. Mathematica Bohemica, 137 (2011), 1–16.

J. Hasnedlová: Fluid-structure interaction of compressible flow. PhD Dissertation, MFF UK, 2012

J. Česenek: Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného proudění. PhD Disertace, MFF UK, 2011

S. Badia, R. Codina: Analysis of a stabilized finite element approximation of the transient convection-diffusion equation using an ALE approach. SIAM J. Numer. Anal. 44 (2006) 2159-2197.

P. Hansbo, J. Hermansson, T. Svedberg: Nitche's method combined with space-time elements for ALE fluid-structure interaction problems. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 193 (2004) 4195-4206.

Další časopisecká literatura podle potřeby
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html