Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metody vývojové psychodiagnostiky využitelné u dětí do 3 let
Thesis title in Czech: Metody vývojové psychodiagnostiky využitelné u dětí do 3 let
Thesis title in English: Methods of developmental psychodiagnostics for children under the age of 3
Key words: raná vývojová diagnostika, rané dětství, vývojové vyšetření
English key words: early developmental diagnosis, early childhood, developmental examination
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.04.2013
Date of assignment: 24.04.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2013
Date and time of defence: 23.06.2014 08:00
Date of electronic submission:09.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jaroslav Šturma
 
 
 
Guidelines
Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat specifiky rané vývojové diagnostiky a vyšetřování dětí do 3 let věku. Zaměří na jednotlivé diagnostické metody, jejich popis, charakteristiky, způsob administrace a vyhodnocení, jejich možné výhody a rizika. Bude navržen výzkumný projekt, který bude založen na aplikaci popisovaných diagnostických metod a porovnání získaných výsledků.
References
Bee, H., & Boyd, D. (c2010). The developing child. (12th ed., xxviii, 544 p.) Boston: Allyn.
Gesell, A. (n.d.) Vývojové vyšetřování dětí v kojeneckém věku. (1. vyd., 101 s.) s.l.: [s.n.]
Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. (Vyd. 2., 791 s.) Praha: Portál.
Langmeier, J., Balcar, K., & Špitz, J. (2010). Dětská psychoterapie. (Vyd. 3., v nakl. Portál 2., 431 s.) Praha: Portál.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. (2., aktualiz. vyd., 368 s.) Praha: Grada.
Mikšík, O. (1982). Úvod do psychologické metodologie. (1. vyd., 175 s.) Praha: Univerzita Karlova.
Svoboda, M. (2010). Psychologická diagnostika dospělých. (Vyd. 4., v nakl. Portál 3., 344 s.) Praha: Portál.
Šulcová, E. (2000). Pražská metoda deskripce chování novorozence. Československá psychologie(2), pp. 148-164.
Šulová, L. (2010). Raný psychický vývoj dítěte. (2. vyd., 247 s.) Praha: Karolinum.
Švancara, J. (1980). Diagnostika psychického vývoje. (3. upravené vyd., 395 s.) Praha: Avicenum.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html