Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Univerzální diskrétní simulátor
Thesis title in Czech: Univerzální diskrétní simulátor
Thesis title in English: Universal discrete simulator
Key words: automat, gramatika, diskrétní simulace
English key words: automata, grammar, discrete simulation
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.10.2011
Date of assignment: 25.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 23.04.2013
Date and time of defence: 20.06.2013 00:00
Date of electronic submission:21.05.2013
Date of submission of printed version:24.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Reviewers: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Uchazeč nastuduje odbornou literaturu týkající se teorie automatů, po dohodě s vedoucím vybere vhodné prostředí pro implementaci, navrhne a implementuje nástroj umožňující provádět diskrétní simulace různých jevů. Důraz bude kladen na univerzalitu, tedy součástí práce bude návrh (a implementace) vhodného jazyka popisujícího (kupříkladu jako automaty) jednotlivé účastníky diskrétní simulace. Součástí řešení bude též vhodná vizualizace alespoň některých konkrétních případů diskrétní simulace.
References
A.Koubková, J.Pavelka: Úvod do teoretické informatiky, Matfyzpress 1998.

Žára J., Sochor J., Beneš B. a Felkel P.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, Computer Press, 2004

Aho, Sethi, Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 1986. ISBN 0-201-10088-6

Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
Preliminary scope of work
Předmětem práce je implementace prostředí sloužícího pro diskrétní simulaci prakticky jakéhokoliv jevu. Dotyčný jev bude popsán ve vhodně navrženém programovacím jazyce (návrh tohoto jazyka je též předmětem práce).
Preliminary scope of work in English
Subject to the thesis is to design an environment permitting its user to perform almost arbitrary discrete simulation. The simulated process shall be described in a particular programming language. The design of this language is also subject to the thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html