Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Stavebně-historický vývoj Královského letohrádku na Pražském hradě
Thesis title in Czech: Stavebně-historický vývoj Královského letohrádku na Pražském hradě
Thesis title in English: The architectural and historical development of the Royal Summer Palace at the Prague Castle
Key words: letohrádek, renesanční architektura, Ferdinand I., Pražský hrad, královská zahrada
English key words: Summer Palace, Reanissance architecture, Ferdninand I., Prague Castle, Royal garden
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.03.2013
Date of assignment: 17.04.2013
Confirmed by Study dept. on: 22.04.2013
Date and time of defence: 03.09.2013 13:00
Date of electronic submission:19.06.2013
Date of submission of printed version:19.06.2013
Date of proceeded defence: 03.09.2013
Reviewers: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Literatura
3. Zasazení do kontextu doby
4. Královský letohrádek
5. Formální popis
6. Stavebně-historický vývoj
7. Stavitelé
8. Závěr
9. Obrazová příloha
10. Seznam použité literatury
References
BALŠÁNEK, 1897 – Antonín BALŠÁNEK: Belvedere. Letohrádek královny Anny na Hradčanech. Praha 1897
BAŽANT, 2003 – Jan BAŽANT: The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter. In: Umění 51, 262–277
BAŽANT, 2006 – Jan BAŽANT: Pražský Belvedér a severská renesance. Praha 2006
BEČKOVÁ, 2000 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Hradčany a Malá Strana. Praha 2000
BLAŽÍČEK/KROPÁČEK, 1991 – Oldřich J. BLAŽÍČEK / Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
ČECHURA, 2008 – Jaroslav ČECHURA: České země v letech 1526–1583. První Habsburkové na českém trůně 1. Praha 2008
DVOŘÁČEK, 2005 – Petr DVOŘÁČEK: Renesance. Architektura českých zemí. Praha 2005
HEROLD, 1886 – Eduard HEROLD: Malebné cesty po Praze. Královský hrad pražský. Praha 1886
CHLÍBEC, 2011 – Jan CHLÍBEC: Italští sochaři v českých zemích v období renesance. Praha 2011
CHOTĚBOR, 2005 — Petr CHOTĚBOR: Pražský hrad: Podrobný průvodce. Praha 2005
JANÁČEK, 1984 – Josef JANÁČEK: České dějiny. Doba předbělohorská ???. Praha 1984
JANÁČEK, 1983 – Josef JANÁČEK: Italové v předbělohorské Praze /1526–1620/. In: Pražský sborník historický XVI. Praha 1983, 77-118
JANÁČEK, 1986 – Josef JANÁČEK: Nástup Habsburků na český trůn. In: Slovo k historii 5, 1-40
JANÁK a kol., 1954 – Pavel JANÁK: Oprava krovu na letohrádku v Královské zahradě Pražského hradu. In: Zprávy památkové péče 14, 11–24
KOCH, 1998 – Wilfried KOCH: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998
KRČÁLOVÁ, 1995a – Jarmila KRČÁLOVÁ: Stella, Paollo della. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
KRČÁLOVÁ, 1995b – Jarmila KRČÁLOVÁ: Wolmut, Bonifác. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
MIHULKA, 1939 – Antonín MIHULKA: Královský letohrádek zvaný Belvedere na Hradě pražském. Praha 1939
MORÁVEK/WIRTH, 1947 — Jan MORÁVEK / Zdeněk WIRTH: Pražský hrad v renesanci a baroku 1490–1790. Praha 1947
MUCHKA, 2001 — Ivan Prokop MUCHKA: Architektura renesanční. Praha 2001
POCHE, 1944 – Emanuel POCHE: Pražské portály. Praha 1944
POCHE/HORYNA/JANÁČEK/KOŘÁN/KROPÁČEK/LÍBAL/NAŇKOVÁ/PREISS/VILÍMKOVÁ, 1988 – Emanuel POCHE / Mojmír HORYNA / Josef JANÁČEK / Ivo KOŘÁN / Jiří KROPÁČEK / Dobroslav LÍBAL / Věra NAŇKOVÁ / Pavel PREISS / Milada VILÍMKOVÁ: Praha na úsvitu nových dějin. Čtvero knih o Praze. Praha 1988
PREISS, 1986 – Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Praha 1986
PROCHÁZKA, 1997 – Viktor PROCHÁZKA: Královský letohrádek na Pražském hradě – stavby a úpravy. In: Zprávy památkové péče 57, 33-45
STAŇKOVÁ/ŠTURSA/VODĚRA, 1990 – Jaroslava STAŇKOVÁ / Jiří ŠTURSA / Svatopluk VODĚRA: Pražská architektura. Praha 1990
STAŇKOVÁ/PECHAR, 1989 – Jaroslava STAŇKOVÁ / Josef PECHAR: Tisíciletý vývoj architektury. Praha 1989
SVOBODA, 1978 – Jiří SVOBODA: Královský letohrádek. In: Památky a příroda 3, 1-10, 67-74, 204-205, 331-337, 397-400
ŠAMANKOVÁ, 1961 — Eva ŠAMANKOVÁ: Architektura české renesance. Praha 1961
ŠTECH, 1972 – Václav Vilém ŠTECH: Procházky Prahou. Praha 1972
VANČURA, 1976 – Jiří VANČURA: Hradčany: Pražský hrad. Praha 1976
VLČEK, 2000 ed. – Pavel VLČEK: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000
VLČEK, 2004 ed. – Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
WIRTH, 1961 – Zdeněk WIRTH: Architektura renesanční. In: Architektura v českém národním dědictví, 1961
WIRTH/MORÁVEK, 1947 – Zdeněk WIRTH / Jan MORÁVEK: Pražský hrad v renesanci a baroku 1490-1790. Praha 1947
ZAP, 1868 – Karel Vladislav ZAP: Popis královského hradu, hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelů a světských stavení na Hradčanech v Praze. Praha 186
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je popsat průběh stavebního a historického vývoje Letohrádku Královny Anny na Pražském hradě.
Preliminary scope of work in English
The aim of this bachelor thes is to describe the process of building and historical development of the Queen Anne's Summer Palace at Prague Castle.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html