Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Mentální cestování časem a evoluce jazyka
Thesis title in Czech: Mentální cestování časem a evoluce jazyka
Thesis title in English: Mental time travel and the evolution of language
Key words: evoluční lingvistika, neurolingvistika, temporalita, reference
English key words: evolutionary linguistics, neurolinguistics, temporality, reference
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Linguistics (21-ULING)
Supervisor: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.03.2013
Date of assignment: 27.03.2013
Confirmed by Study dept. on: 03.04.2013
Date and time of defence: 04.09.2013 00:00
Date of electronic submission:11.08.2013
Date of submission of printed version:11.08.2013
Date of proceeded defence: 04.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá úlohou kognitivní funkce nazývané mentální cestování časem (mental time travel) ve vývoji jazyka. Bude hledat případné evoluční souvislosti mezi MCČ a deixí i dalšími dovednostmi nezbytnými pro lidskou komunikaci. Práce bude probíhat z perspektivy evoluční jazykovědy. Dojde přitom na kritickou analýzu posledních výzkumů mentálního cestování časem. Také budou nastíněny celkové dějiny studia této problematiky. K osvětlení jednotlivých fází v kontinuu vývoje jazyka by měly posloužit výsledky mezidruhových srovnání. Do argumentace budou v potřebné míře včleněna i data z jiných vědních oborů, hlavně neuropsychologie a paleoantropologie.
References
E. Ahlsén. Introduction to neurolinguistics. 2006
D. Bickerton. But how did protolanguage actually start? 2010
L. Boroditsky. Metaphoric structuring: understanding time through spatial metaphors. 2000
M. H. Christiansen, S. Kirby (ed). Language Evolution. 2003
N. S. Clayton, A. Dickinson. Mental Time Travel: Can Animals Recall the Past and Plan for the Future? 2010
J.-C. Dreher et al. Temporal order and spatial memory in schizophrenia: a parametric study. 2001
T. Givón. The Genesis of Syntactic Complexity. 2009
T. Givón, B. F. Malle (ed). The Evolution of Language out of Pre-language. 2002
J. R. Hurford. The Origins of Meaning. 2007
J. C. L. Ingram. Neurolinguistics. 2007
S. Johansson. Origins of Language. 2005
W. Klein. Time in language. 1994
A. M. Owen et al. Planning and spatial working memory: a positron emission tomography study in humans. 1996
M. Roy. La perception du temps chez les personnes schizophrènes. 2010
Z. Salzmann. Language, Culture, and Society. 1993
D. L. Schacter, D. R. Addis. On the nature of medial temporal lobe contributions to the constructive simulation of future events. 2009
T. Suddendorf et al.. Mental time travel and the shaping of the human mind. 2009
K. K. Szpunar et al. Neural substrates of envisioning the future. 2006
E. Tulving. Episodic Memory: From Mind to Brain. 2002
H. A. Whitaker, B. Stemmer. Handbook of neurolinguistics. 1997
A. Wray. Protolanguage as a holistic system for social interaction. 1998
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html