Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Harmonizace osobního a pracovního života ve školství
Thesis title in Czech: Harmonizace osobního a pracovního života ve školství
Thesis title in English: Work-life balance in schools
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.03.2013
Date of assignment: 20.03.2013
Date and time of defence: 20.06.2013 09:15
Venue of defence: katedra CŠM, Praha
Date of electronic submission:01.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude zaměřená na problematiku uplatňování principů harmonizace osobního a pracovního života (work-life balance) ve sféře školství. Cílem práce je zjistit, zda a jak se koncept work-life balance prosazuje v personálních strategiích školských manažerů při řízení lidských zdrojů. Jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci obeznámeni s principy slaďování (harmonizace) osobního a pracovního života? Jaké formy harmonizace svým zaměstnancům zprostředkovávají? Výzkumný soubor bude tvořit 80 ředitelů škol v České republice, kteří budou osloveni formou dotazníkového šetření.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html