Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Occitanie - histoire, langue et culture
Thesis title in thesis language (French): Occitanie - histoire, langue et culture
Thesis title in Czech: Okcitánie - historie, jazyk a kultura
Thesis title in English: Occitania - history, language and culture
Key words: gramatiky, historie, jihofrancouzské regiony, kultura, Okcitánie, okcitánština, slovníky
English key words: dictionary, French regions, grammar book, history and culture of Occitania, Occitan, Occitania
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: francouzština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Eva Kalfiřtová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.03.2013
Date of assignment: 18.03.2013
Date and time of defence: 10.09.2014 00:00
Date of electronic submission:26.06.2014
Date of proceeded defence: 10.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce s názvem Okcitánie - historie, jazyk a kultura se nejprve zabývá jednotlivými kraji Okcitánie, tedy jižní částí Francie. Poté se zaměřujeme na její historii, římské památky a okcitánštinu. Upřesňujeme dobu od jejího vzniku, včetně historických památek z období římské nadvlády. Další část práce se týká výuky okcitánštiny na státních a soukromých školách a přípravě budoucích učitelů tohoto jazyka. Jedna z kapitol se zabývá gramatikami a slovníky okcitánštiny a jejích dialektů. Poslední část se zaměřuje na okcitánskou kulturu, její zvyky, písně, divadlo, malířství a literaturu.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis named Occitania - history, language and culture first concerns the individual regions of the southern part of France, Occitania. Then it focuses on its history, Roman monuments and the Occitan language. We specify the period from its origin including historical monuments from the time of Roman dominance. The next part of the thesis concerns the teaching of the Occitan language on the state and private schools and education of the future teachers of this language. One of the chapters focuses on the grammars and dictionaries of the Occitan language and its dialects. The last part is about the Occitan culture, its customs, songs, drama, art and literature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html