Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Molecules in Cell Membranes
Thesis title in Czech: Molekuly v buněčných membránách
Thesis title in English: Molecules in Cell Membranes
Key words: biologické membrány, molekulová dynamika, fluorescenční sondy, rekoverin, myristoylový přepínač
English key words: biological membranes, molecular dynamics, fluorescent probes, recoverin, myristoyl switch
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Supervisor: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2013
Date of assignment: 27.09.2013
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2014
Date and time of defence: 14.09.2017 14:00
Date of electronic submission:03.07.2017
Date of submission of printed version:03.07.2017
Date of proceeded defence: 14.09.2017
Reviewers: Rainer Böckman
  prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D.
 
 
Advisors: Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Guidelines
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
References
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Preliminary scope of work
Cílem disertační práce bude popsat chování molekul v modelových buněčných membránách se zvláštním zřetelem na fluorescenční značky. Výpočetní metodika bude rozvíjena v těsné spolupráci s fluorescenčními experimenty na modelových dvojvrstvách i v živých buňkách.
Předpokládané znalosti rozsahu magisterského vzdělání v chemické fyzice, biofyzice, či fyzikální chemie. Dobrá znalost angličtiny.
Preliminary scope of work in English
The aim of the dissertation will be description of the behavior of molecules in cellular membranes with a special focus on fluorescence markers. Computational methods will be developed in a close contact with fluorescence experiments on model bilayers, as well as live cells.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html