Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Získávání znalostí z databází
Thesis title in Czech: Získávání znalostí z databází
Thesis title in English: Data mining
Key words: dobývání znalostí z databází, data mining, rozhodovací stromy, perceptron, neuronové sítě
English key words: knowledge database discovery, kdd, data mining, decision trees, perceptron, neural networks
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Logic (21-KLOG)
Supervisor: PhDr. Michal Peliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.03.2013
Date of assignment: 11.03.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 18.03.2013
Date and time of defence: 18.09.2013 11:00
Date of electronic submission:20.08.2013
Date of proceeded defence: 18.09.2013
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autor práce by měl nejprve navrhnout modelovou aplikaci jednoduché práce s daty, např. statistické zpracování získaných dat. Bude užitečné, aby modelová aplikace byla naprogramována a byla funkční. Pak by se měl autor zaměřit na možnosti získávání netriviálních (v datech implicitně obsažených) informací, které ale nelze získat pouhým prohlížením dat. Zde jde především o odvozování asociačních pravidel a generování hypotéz. Je potřeba se v literatuře (i praxi) seznámit s moderními možnostmi "data miningu" a v závěrečné práci alespoň jednu možnost navrhnout (resp. využít) pro zvolenou modelovou aplikaci. Lze zařadit i určitý pokus o komparaci vhodnosti zmiňovaných přístupů.
References
Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, Praha, 2003.
Hájek, P - Havránek, T. : Mechanizing Hypothesis Formation. Springer, 1978.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html