Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Evaluation and optimisation of a granulation process on a laboratory scale fluid bed granulator.
Thesis title in Czech: Hodnocení a optimalizace granulačního procesu na laboratorním fluidním granulátoru.
Thesis title in English: Evaluation and optimisation of a granulation process on a laboratory scale fluid bed granulator.
English key words: granulation process; fluid bed granulator; spraing rate; particle size; fluid bed pressure; NIR measuring
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.02.2013
Date of assignment: 28.02.2013
Date and time of defence: 26.09.2013 00:00
Date of electronic submission:19.09.2013
Date of proceeded defence: 26.09.2013
Reviewers: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
 
 
 
Advisors: Fabian Polyak
Guidelines
1. Seznámení se s problematikou na základě ústního sdělení školitele a odborné literatury
2. Zpracování experimentální části:
a) Hodnocení a optimalizace granulačního procesu na laboratorním fluidním granulátoru MIDI GLATT
b) Hodnocení granulátu, porovnání měření obsahu vlhkosti metodou NIR s jinými metodami
3. Zpracování rukopisu diplomové práce
References
THE THEORY AND PRACTISE OF INDUSTRIAL PHARMACY - L. Lachman, A. Lieberman, J. L. Kaig; 3rd edition; Lea and Febirger; 1986REMINGTON`S PHARMACEUTICAL SCIENCES - main editor A. R. Gennarro; 18th edition; Mack publishing company; 1990PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS: TABLETS (VOLUME 1 & 2 ) - A. Lieberman, L. Lachman; 1st edition, Marcel Dekker Inc.; 1980HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL GRANULATION TECHNOLOGY - executive editor J. Swarbrick; 1st edition; Taylor and Francis group LLC; 2005 ( ebook )NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY - main editor H. W. Siesler; 1nd edition; Weinheim; 2002HANDBOOK OF NEAR-INFRARED ANALYSIS - main editors D. A. Burns and E. W. Ciurczak; 3rd edition; Taylor and Francis group LLS; 2007 - pdf forma na http://de.scribd.com/doc/47753689/Handbook-of-Near-Infrared-Analysis-3rd-edition-2008
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html