Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Slovní druhy a jejich netradiční pojetí na 1.stupni základní školy
Thesis title in Czech: Slovní druhy a jejich netradiční pojetí na 1.stupni základní školy
Thesis title in English: Parts of speech and their untraditional teaching in primary education
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Supervisor: PaedDr. Simona Pišlová, Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.02.2013
Date of assignment: 21.02.2013
Date and time of defence: 03.09.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:25.06.2015
Date of proceeded defence: 03.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka prostuduje odbornou literaturu a učebnice současné i starší. Vyhledá dostupné pomůcky pro výuku slovních druhů na 1.stupni ZŠ. Sama vytvoří soubor takových pomůcek a her.
References
Pišlová,S. jazykové hry, Fortuna 2008
Pišlová,S. Pojďme se učit,2011
Sklenářová, D Druhy slov hravě, Blug 1995
Krutá,L. Učení slovních druhů zábavně pomocí jazykových her,DP 2007
Houška,T. Slovní druhy, 1991
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část sleduje historický vývoj slovních druhů po současnost,ukazuje metody a pomůcky vhodné pro jejich výuku. V praktické části diplomantka připojí ukázky současných pomůcek a vytvoří soubor vlastních pomůcek a cvičení pro 1.stupeň ZŠ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html