Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Čtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1
Thesis title in Czech: Čtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1
Thesis title in English: Reading comprehension of the Czech texts among foreign pupils - Level A1
Key words: žák cizinec, čeština jako cizí jazyk, čtení s porozuměním, úroveň A1, Evropské jazykové portfolio, vokabulář, kvantitativní výzkum, rozhovory se žáky, zúčastněné pozorování, IVP, učebnicový text, simplifikovaný text
English key words: foreign pupil, czech language as foreign language, reading comprehension, level A1, Evropské language portfolio, vocabulary, quantitative research, interviews with pupils, observation, individual plan of education, text from textbook, simplified text
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Supervisor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.02.2013
Date of assignment: 21.02.2013
Date and time of defence: 20.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:02.04.2015
Date of proceeded defence: 20.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html