Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Církev jako tělo Kristovo v prvním listu Korinťanům a v listu Efesanům
Thesis title in Czech: Církev jako tělo Kristovo v prvním listu Korinťanům a v listu Efesanům
Thesis title in English: The Church as a body of Christ in the first letter to Corinthians and in the letter to Ephesians
Key words: církev, vývoj církve, popavlovské listy, apoštol Pavel, exegeze NZ
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.02.2013
Date of assignment: 16.02.2013
Confirmed by Study dept. on: 22.02.2013
Date and time of defence: 15.06.2015 13:00
Date of electronic submission:22.04.2015
Date of submission of printed version:28.04.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Reviewers: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. Identifikovat příslušné pasáže z popavlovských listů (Ef, Kol, 1,2 Tim, Tit) a z nich plynoucí koncepty (obrazy církve)
2. Dobové pozadí vzniku těchto listů, srovnání s autentickými listy apoštola Pavla
3. Práce s komentáři a odbornou literaturou - rozbor hlavních pasáží z uvedených listů
4. Závěry - ve vztahu k předchozí etapě (Pavel) a k následnému vývoji (např. Ignác z Antiochie)
5. V čem je možná inspirace pro dnešek
References
DUNN, James D. The new perspective on Paul: revised Edition. Rev. ed. Grand Rapid, Michigan: W. B. Erdmans Pub. Co., 2008, xi, 539 s. ISBN 978-0-8028-4562-7.
TALBERT, Charles H. Ephesians and Colossians. Grand Rapids: Baker Academic, c2007, xix, 296 s. ISBN 978-0-8010-3128-1.
EVANS, Craig A, Stanley E PORTER a Ginny EVANS. Dictionary of New Testament Background. Downers Grove: InterVarsity Press, c2000, xxxiv, 1328 s. ISBN 0-8308-1780-8.
DAVIS, Peter H a Ralph P MARTIN. Dictionary of the later New Testament and its developments. Downers Grove: InterVarsity Press, c1997, xxx, 1289 s. ISBN 0-8308-1779-4.
STRECKER, Georg a Friedrich Wilhelm HORN. Theology of the New Testament. Berlin: Walter de Gruyter, 2000, 758 s. ISBN 3-11-015652-0.
LATTEY, Cuthbert a Joseph KEATING. The New Testament. London: Longmans, Green & Co., 1931, lx, 220 s., dodatky.
LATTEY, Cuthbert a Joseph KEATING. The New Testament. 2nd ed., rev. London: Longmans, Green & Co., 1927, lxiii, 258 s., dodatky.
MOUNCE, William D. Word biblical commentary. [1st ed.]. Nashville: Thomas Nelson, 2000, cxxxvi, 641 s. ISBN 0-8499-0245-2. Je taky na Amazonu. Jsou tam také komentáře The new International commentary on New Testament.
SADLER, M. The Epistles of St. Paul to the Galatians, Ephesians, and Philippians: with notes critical and practical. London: George Bell and Sons, 1889, 323 s.
SADLER, M. The Epistles of St. Paul to the Colossians, Thessalonians, and Timothy: with notes critical and practical. London: George Bell and Sons, 1890, 345 s.
SADLER, M. The Epistles of St. Paul to Titus, Philemon, and the Hebrews: with notes critical and practical. London: George Bell and Sons, 1890, xxix, 275 s.
a další komentáře
HERMACH, Josef. List apoštola Pavla Efesanům. Litoměřice: Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakulta, 197-?, 121 s.
MERELL, Jan. List ke Koloským. 1.vyd. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, 197-?, 39 s.
BOUMA, David a Jan HOJDA. Pavel z Tarsu, apoštol národů: studie DTI HK. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, 111 s. ISBN 978-80-7405-076-3
ROSSI DE GASPERIS, Francesco. Pavel z Tarsu: Ježíšovo evangelium. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009, 154 s. ISBN 978-80-7412-030-5.
OPATRNÝ, Aleš. Apoštol Pavel: s Alešem Opatrným. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 89 s. ISBN 978-80-7195-287-9.
John a Drahomíra HLÍNKOVÁ. Svatý Pavel - Apoštol pohanů. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003, 292 s. ISBN 80-7255-026-8.
DUKA, Dominik a Jiří HANUŠ. Svatý Pavel, synagoga a církev: teologické úvahy nad židovsko - křesťanskými vztahy. 1. vyd. Brno, 1995, 106 s.
TRILLING, Wolfgang. Apoštol Pavel: misionář a teolog. Vyd. 1 (ve Vyšehradu). Praha: Vyšehrad, 1994, 180 s. ISBN 80-7021-130-x.
MATOUŠŮ, Ludvík. Sv. Pavel a jeho listy. České Budějovice: Č.A.T., 1948, 325 s.
ŠPIDLÍK, Tomáš. Apoštol národů svatý Pavel. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, 89 s. ISBN 978-80-7412-005-3.
Spisy apoštolských otců, zejm. listy Ignáce z Antiochie
Církevní dokumenty LG, GS
Preliminary scope of work
1. Vznik pavlovských církevních obcí a jejich rozvoj
2. Pavel a jeho obrazy/kocepty církve
3. List Efesanům, Kolosanům, 1, 2 Timotejovi, Titovi - stručná obecná charakteristika
4. Církev jako tělo Kristovo
5. Církev jako stavba/chrám/příbytek
6. Církev jako Boží rodina, Boží lid
7. Církev jako "domácnost"
8. Následný vývoj - stručná charakteristika (Listy ignáce z Antiochie)
9. Závěr - shrnutí vývoje církve jako instituce v 2. pol. 1. stol., možnost inspirace pro současnost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html