Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Dějiny Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Thesis title in Czech: Dějiny Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Thesis title in English: History of the Grey Sisters Congregation of the Third Order of St. Francis
Key words: kongregace, Šedé sestry, mateřinec, filiální domy, Bartolomějská ulice, Lomec
English key words: congregation, Grey Sisters, Grey Nuns, motherhouse, filial house, Bartolomejska Street, Lomec
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: Mgr. Dušan Foltýn
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.02.2013
Date of assignment: 15.02.2013
Date and time of defence: 24.05.2016 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:14.04.2016
Date of proceeded defence: 24.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce vychází ze studia primárních pramenů uložených v mateřinci kongregace na Lomci a v regionálních archivech. Získané informace konfrontuje se statistickými údaji obsaženými v katalozích kléru. Při popisu každodenních života řeholních sester využívá normativních pramenů.
References
ČÁŇOVÁ, Eliška: Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848–1918). Praha, Státní ústřední archiv 1997, 79 s., ISBN 80-85475-36-7.
HRUDNÍKOVÁ, Mirjam (ed.): Řeholní život v českých zemích. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997, 319 s., ISBN 80-7192-222-6.
ŠIPANOVÁ, Mlada: Lomec. Poutní mariánské místo na jihu Čech. Vodňany, Chelčicko-Lhenický mikroregion, svazek obcí ve spolupráci s Kongregací Šedých sester III. řádu sv. Františka a Jihočeského kraje, 2011. 121 s. ISBN 978-80-260-0679-4.
VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu (1948–1989). Sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšší představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. října 2003 v kostele sv. Voršily v Praze. Olomouc, MCM 2005, 447 s., ISBN 80-7266-195-7
ZLÁMAL, Bohumil: Příručka českých církevních dějin. VI., Doba probuzenského katolicismu (1848–1918). Olomouce, Matice cyrilometodějská 2009, 333 s., ISBN 978-80-7266-323-1.
ZLÁMAL, Bohumil: Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc, Matice cyrilometodějská 2010, 479 s. ISBN 978-80-7266-350-7.
Preliminary scope of work
Diplomová práce zpracovává na základě studia zejména archivního materiálu dějiny a místa působení Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka od jejího založení v roce 1856 do současnosti.
Preliminary scope of work in English
This thesis is based on study of archive material and it focuses on the Grey Sisters Congregation of the Third Order of St. Francis, its history and places of activity since its foundation in 1856 until today.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html