Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods
Thesis title in Czech: Studium reziduálních napětí a deformačních mechanismů kompozitů na bázi hořčíku pomocí metod neutronové difrakce a akustické emise
Thesis title in English: Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods
Key words: kompozity na bázi hořčíku, reziduální napětí, neutronová difrakce, akustická emise
English key words: magnesium-based composites, residual stresses, neutron diffraction, acoustic emission
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.09.2013
Date of assignment: 27.09.2013
Confirmed by Study dept. on: 22.01.2014
Date and time of defence: 26.09.2017 11:00
Date of electronic submission:08.07.2017
Date of submission of printed version:20.07.2017
Date of proceeded defence: 26.09.2017
Reviewers: Ferdinand Dobeš
  Quang Chinh Nguyen
 
 
Advisors: RNDr. Petr Lukáš, CSc.
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Guidelines
Bude specifikovano ve studijnim planu doktoranda
References
[1] N. Chawla, K.K. Chawla, Microstructure-based modeling of the deformation behavior of particle reinforced metal matrix composites, J. Mater. Sci., 41 (2006) 913-925.
[2] K.K. Chawla, Damage evolution during thermal fatigue in fiber-reinforced light-metal-matrix composites, Metall Mater Trans A, 35A (2004) 37-43.
[3] M.M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), ASM International, 1999.
[4] F. Chmelík, F. Moll, J. Kiehn, K. Máthis, P. Lukáč, K.U. Kainer, T.G. Langdon, Acoustic emission from magnesium-based alloys and metal matrix composites, Journal of Acoustic Emission, 20 (2002) 108-128.
[5] J.W. Christian, S. Mahajan, Deformation Twinning, Prog Mater Sci, 39 (1995) 1-157.
[6] O. Muransky, M.R. Barnett, D.G. Carr, S. Vogel, E.C. Oliver, Combined in situ neutron diffraction and acoustic emission of twin nucleation & twin growth in extruded ZM20 Mg alloy, Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation, 652 (2010) 149-154.
Preliminary scope of work
Kompozity na bázi hořčíku tvoří významnou skupinu nových materiálů, které nacházejí v poslední době řadu uplatnění v technické praxi. Vysoké nároky na mechanické vlastnosti (pevnost, houževnatost) vyžadují důkladné studium deformačních mechanismů a vnitřních pnutí pramenících z heterogenního charakteru této skupiny materiálů.
Cílem navrhované práce je studium reziduálních napětí a deformačních mechanismů kompozitů na bázi hořčíku pomocí in-situ měření akustické emise a neutronové difrakce během tlakových a tahových zkoušek. Experimentální výsledky budou doplněny pozorováním mikrostruktury a měřením vnitřního tlumení. Práce bude realizována ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Část experimentů bude probíhat na zahraničních pracovištích (ILL Grenoble, USA; J-Parc, Japonsko).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html