Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ideje Jana Amose Komenského a současná literární výchova
Thesis title in Czech: Ideje Jana Amose Komenského a současná literární výchova
Thesis title in English: Comenius Ideas and Contemporary Literary Education
Key words: Jan Amos Komenský, výchova a vzdělávání, literární výchova, současná škola
English key words: Comenius, education, literary education, contemporary school
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.02.2013
Date of assignment: 12.02.2013
Date and time of defence: 05.09.2013 00:00
Date of electronic submission:17.06.2013
Date of proceeded defence: 05.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Lucie Zimová
 
 
 
Advisors: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Guidelines
Práce bude především prací teoretickou, založenou na studiu pedagogického díla J. A. Komenského. Práce bude obsahovat esejistickou část: zamyšlení nad životností Komenského idejí pro současnou školu, specifikováno bude na liteární výchově.
Preliminary scope of work
1. úvod
2. myšlenky J. A. Komenského
3. životnost Komenského myšlenek pro současnou školu - ukázáno bude na literární výchově
4. závěr
Preliminary scope of work in English
1. introduction
2. ideas of Comenius
3. animation Comenius ideas for contemporary school - I will show at the literary education
4. finish
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html