Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Týdeník Hospodářský rozhled a jeho postavení v soudobém ekonomickém myšlení
Thesis title in Czech: Týdeník Hospodářský rozhled a jeho postavení v soudobém ekonomickém myšlení
Thesis title in English: Position of the weekly Hospodářský rozhled in the Contemporary economic thought
Key words: Československo, Hospodářský rozhled, hospodářství, Velká hospodářská krize, Jiří Hejda
English key words: Czechoslovakia, Hospodářský rozhled, economy, Great Depression, Jiří Hejda
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.02.2013
Date of assignment: 07.02.2013
Date and time of defence: 27.01.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:05.01.2015
Date of proceeded defence: 27.01.2015
Reviewers: PhDr. Tomáš Lysoněk
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem práce je popsat a rozebrat působení národohospodářského listu a srovnat jej s tehdejším ekonomickým myšlením a v kontrastu s dnešním učením. Cílem práce je začlenění Hospodářského rozhledu v rámci soudobého ekonomického myšlení. Hospodářský rozhled vznikal jako nezávislý týdeník a mým cílem je i kriticky zhodnotit, jakým způsobem se vytyčený cíl podařilo splnit. Zakladatelem listu byl spolu s vydavatelem Josefem Kašparem Jiří Hejda, který byl hlavním ideologem Československá strany národně socialistické. Během roku 1935 však Jiří Hejda redakce novin včetně Hospodářského rozhledu opustil a věnoval se již pouze práci v koncernu ČKD. Jednou z výzkumných otázek je, do jaké míry ovlivnily názory Jiřího Hejdy směřování listu a jak se proměnil obsah po jeho odchodu.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to describe and analyse an economic weekly, compare it with contemporary economic thought and put it in contrast with current economic thought. The goal is to position Hospodářský rozhled in the contemporary economic thought. Hospodářský rozhled was founded as an independent weekly and my task is to critically assess, whether the goal was reached. The founders of the journal were Josef Kašpar and Jiří Hejda, who was the main ideologist of the Czechoslovak National Socialist Party. During 1835, Hejda left the editorial board of Hospodářský rozhled and other newspapers, he worked for, for the concern ČKD. One of the research questions is to what extent did Jiří Hejda influence the line of thought of the weekly and how the content changed after he left.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html