Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv menstruačních fází na svalový tonus
Thesis title in Czech: Vliv menstruačních fází na svalový tonus
Thesis title in English: The effect of menstrual cycle phases on muscle tone
Key words: Menstruační cyklus, menstruační fáze, svalový tonus, lýtkový sval, biomechanické vlastnosti, myotonometrie, antikoncepce
English key words: Menstrual cycle, menstrual phase, muscle tone, calf muscle, biomechanical properties, myotonometry, contraception
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Supervisor: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.02.2013
Date of assignment: 06.02.2013
Date and time of defence: 26.01.2015 12:30
Venue of defence: seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:12.12.2014
Date of submission of printed version:12.12.2014
Date of proceeded defence: 26.01.2015
Opponents: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je prokázat vliv jednotlivých menstruačních fází a účastnících se hormonů na viskoelastické vlastnosti kosterního svalu lýtka pomocí neinvazivního přístroje myotonometru.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to prove the effect of menstrual cycle phases and participating hormons on the viscoelastic properties of the sceletal calf muscle via the non-invasive myotonometer device.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html