Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Václav Žák a naivní umění v druhé polovině 20. století v Československu
Thesis title in Czech: Václav Žák a naivní umění v druhé polovině 20. století
v Československu
Thesis title in English: Václav Žák and Naive Art since 1950 in Czechoslovakia
Key words: Václav Žák, naivní umění, art brut, Československo, 1950-1990
English key words: Václav Žák, Naive Art, Art Brut, Czechoslovakia, 1950-1990
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.01.2013
Date of assignment: 01.02.2013
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2013
Date and time of defence: 03.09.2013 09:00
Date of electronic submission:14.06.2013
Date of submission of printed version:18.06.2013
Date of proceeded defence: 03.09.2013
Reviewers: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Guidelines
ÚVOD
1. Naivní umění a art brut
1.1 Výtvarná tvorba duševně nemocných
1.2 Vývoj zájmu o tvorbu duševně nemocných
1.3 Hans Prinzhorn
1.4 Jean Dubuffet a začátek formování art brut
2. Art brut v Československu
3. Václav Žák
3.1 Život a dílo
3.2 Eva Fuková, Bohumil Hrabal, Evald Schorm a film Dům radosti
4. Paralely s dalšími naivními tvůrci
5. Situace dnes
5.1 Zastoupení václava Žáka ve sbírkách a soukromí sběratelé
5.2 Současné sbírky naivního umění a art brut
5.3 Výstavy v posledních letech
ZÁVĚR
Literatura
Obrazová příloha
Seznam reprodukcí
References
Knihy
Bělohradský Stanislav, Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště, Podmoklice 1913.
Cardinal Roger, Outsider art, London 1972.
Čapek Josef, Nejskromější umění, Praha 1997.
Dryje František et al., Syrové umění. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových, Praha 2004.
Dubuffet Jean, Dusivá kultura, Praha 1996.
Kollár Anton, Jak jsem sbíral a poznával naivní umění, Brno 2007.
Konečný Pavel et al., Umělci čistého srdce II, Olomouc 2001.
Kříž Jan, Jean Dubuffet, Praha 1989.
Matyášová Eva, Naivní malířství, Praha 1986.
Nádvorníková Alena et al., Umělci čistého srdce, Velehrad, 2001.
Nádvorníková Alena, Art brut v Českých zemích, Olomouc 2007.
Pohribný Arsén (ed.), Naivní umění v Československu, Praha 1967.
Zemánková Terezie et al., Art brut. Sbírka abcd, Praha 2006.

Kvalifikační práce
Bakošová Barbora, Príroda v art brut. Komunikácia človeka s prírodou, Katedra enviromentálních studií FSS MU, Brno 2009.
Halová Dominika, Art brut – medijní kresba, její současnost a adaptace ve výtvarném umění, Seminář dějin umění, FF MU, Brno 2008.
Honsová Tereza, Art brut jako psychologický a kunsthistorický fenomén (diplomová práce), Psychologický ústav FF MU, Brno 2012.
Chrámeček Richard, Jean Dubuffet a vize svobodného umělecké projevu jako součást dobového uměnovědného a filozofického diskurzu umělecké svobody, CIUS ÚHV FF MU, Brno 2008.
Kalousková Martina, Art brut – arteterapie II, Katedra výtvarné výchovy, PdF MU, Brno 2009.
Nováková Markéta, Rozvoj zájmu o art brut v českých zemích, CIUS ÚHV FF MU, Brno 2008.
Suchánková Jana, Art brut, Psychologický ústav FF MU, Brno 2012.

Články
Himl Pavel, Malíř s dětskou duší, in: Listy z Unhošťska, 1991, č. 4, s. 57–59.
Oliverius Miroslav, Naivní malíř Václav Žák, k nedožitým devadesátinám, in: Unhošť. Listy z Unhošťska, 1997, č. 11, s. 11–13.
Winter Tomáš, Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let, in: Umění XLVIII, 2000, č. 6, s. 436–452.
Zemánková Terezie, Oslava art brut a naivního umění, in: Ateliér XXIII, č. 18, s. 8.
Zemánková Terezie, Exkurze do oblasti art brut, in: A2 V, 2009, č. 7, s. 18, 23.
Insita: Bulletin insitného umenia
Preliminary scope of work
Práce se bude věnovat osobnosti Václava Žáka a fenoménu naivní tvorby v Československu v druhé polovině dvacátého století a následně v České republice. Nejprve bude přiblížena problematika tzv. naivního umění a pozadí vzniku art brut ve světě. Následně se práce zaměří na život a tvorbu Václava Žáka, zvláště díla vytvořená olejem na skle a jeho celoživotní dílo, dům v osadě Amerika. Kromě toho budou zohledněny ohlasy jeho tvorby dobovou kritikou, především v šedesátých letech dvacátého století. Bude analyzována Žákova spolupráce s Ewaldem Schormem, Bohumilem Hrabalem nebo Evou Fukovou. Poté bude následovat komparace výtvarného zpracování vlastního domu Václava Žáka s podobnými realizacemi, např. Marie Janků a Zuzana Virághová. Závěrem bude poukázáno na situaci v oblasti tzv. naivního umění dnes, včetně institucí i jednotlivců, kteří jí věnují soustředěnou pozornost.
Preliminary scope of work in English
Thesis will focus on the work of Václav Žák a menomenon of naive art in the former Czechoslovakia since 1950 (now Czech Republic). It will deal with naive art and Art Brut abroad. The main part will concentrate on the life and work of Václav Žák, Czech naive artist. It will be shown his cooperation with Evald Schorm, Bohumil Hrabal and Eva Fuková. Finally it describe a situation of naive art in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html