Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS
Thesis title in Czech: Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS
Thesis title in English: Determination of niacin and its metabolites by HPLC-MS
Key words: Niacin; HPLC-MS; matabolity niacinu
English key words: Niacin; HPLC-MS; niacin metabolites
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2012
Date of assignment: 19.12.2012
Date of electronic submission:19.08.2014
Date of submission of printed version:19.08.2014
Date of proceeded defence: 09.09.2014
Reviewers: Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Stanovení niacinu a jeho metabolitů metodou HPLC-MS“ bude součástí výzkumného projektu,který se zabývá vývojem nových lékových forem kyseliny nikotinové. Kyselina nikotinová je hypolipidemikum s prokázanými příznivými účinky na plasmatické lipidy a lipoproteiny (snižuje koncentrace VLDL, mění profil LDL ve prospěch větších částic o nižší densitě, zvyšuje koncentrace HDL a jako jediná snižuje koncentrace LPa). Léková forma se zpomaleným vylučováním vede k pyrimidinovým metabolitům, které představují zvýšené risiko hepatotoxicity. Úkolem práce bude zavést metodu HPLC-MS pro stanovení těchto metabolitů, která by byla dobře využitelná pro monitorování léčby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html