Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rozvoj základních pohybových schopností dětí předškolního věku, prostřednictvím her s atletickou tématikou
Thesis title in Czech: Rozvoj základních pohybových schopností dětí předškolního věku, prostřednictvím her s atletickou tématikou
Thesis title in English: Development of basic motor abilities of preschool children, through games with athletic themes
Key words: pohybové schopnosti, atletika, mladší školní věk, hra, rozvoj
English key words: výslovnost překladu motor abilities , athletics, younger school age , a game, development
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2012
Date of assignment: 18.12.2012
Date and time of defence: 18.01.2016 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:04.12.2015
Date of proceeded defence: 18.01.2016
Opponents: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Na základě teoretických znalostí vytvořit a ověřit zásobník her s atletickou tématikou, pro stimulaci jednotlivých pohybových schopností dětí předškolního věku.
References
1. Prukner, Vítězslav. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
2. Dostál Emil, Velebil Václav a kol.. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.
3. Fialová Ludmila. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
4. Kotyza Petr - Vilímová, Vlasta - Luža, Jiří - Michálek, Josef. Základy atletické přípravy dětí
mladšího školního věku. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
5. Válková, Hana. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.
6. Kaplan, Aleš. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
7. Jeřábek, Petr. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html