Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její postavení v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů
Thesis title in Czech: Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její postavení v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů
Thesis title in English: Czech-german chamber of commerce nad its position in the German system of support of the external commertial relations
Key words: Česko-německá obchodní a průmyslová komora, vnější ekonomické vztahy, česko-německý obchod, ekonomická diplomacie, podpora exportu
English key words: Czech-German Chamber of Commerce and Industry, Export support, Czech-German trade, Economic diplomacy, Support of external economic relations
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2012
Date of assignment: 18.12.2012
Date and time of defence: 23.06.2014 12:00
Venue of defence: Jinonice
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Reviewers: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Charakterizovat německý systém podpory vnějších ekonomických vztahů a jeho jednotlivé pilíře. Definovat roli, kterou má Česko-německá obchodní a průmyslová komora v německém systému podpory vnějších ekonomických vztahů. Identifikovat hlavní instrumenty a nástroje, které používá komora pro podporu působení německých společností na českém trhu, zvýšení vzájemné hospodářské spolupráce a prohloubení obchodní výměny mezi Českou republikou a Německem.
Preliminary scope of work in English
Define German system of support of external economic relations and its each pillars. Describe role, that has Czech-German Chamber of Commerce and Industry in the German system of support of external economic relations. Identify main instruments and tools that chamber uses to support making business of German enterpreneurs on the Czech market and to increase economic cooperation and to intensify an economic exchange between the Czech Republic and Germany.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html