Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Beatifikace a kanonizace Johanky z Arku jako inspirace uměleckých děl
Thesis title in Czech: Beatifikace a kanonizace Johanky z Arku jako inspirace uměleckých děl
Thesis title in English: Beatification and canonization of Joan of Arc as an inspiration of art
Key words: kult svatých, sv. Jana z Arku, kanonizace, sakrální umění, české země
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.12.2012
Date of assignment: 14.12.2012
Confirmed by Study dept. on: 08.01.2013
Date and time of defence: 04.06.2013 08:45
Date of electronic submission:10.04.2013
Date of submission of printed version:11.04.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Opponents: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
viz diplomní seminář
References
Seznam literatury

* MAUROIS, André: Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1994, ISBN 80-7106-098-4

* Dějiny Francie, Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988, ISBN 25-057-88

* ANOUILH, Jean: Skřivánek, Příbram, Malá divadelní společnost města Příbrami, 1992

* ARDAGH, John; JONES Colin : Svět Francie, Knižní klub, Balios, 1998, ISBN 80-7176-718-2

* Debout, Henri: Jeanne D'Arc: grande histoire illustrée, Maison de la Bonne presse, 4°edition 1922, p. 680 - 734

* HONEGGER, Arthur: Jeanne d´Arc au bûcher, Dramatic Oratorio to Words by Paul Claudel, Orchestr a sbor české filharmonie, Praha 1970

* LINDER, Leo: Johanka z Arku, Ostrava, DOMINO, 2000, ISBN 80-86128-80-6

* PERNOUDOVÁ, Régine: Život Jany z Arku, Brno, Nakladatelství Cesta, 1994, ISBN 80-85319-36-5

* PERNOUDOVÁ, Régine: Život a smrt Jany z Arku, Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-1456), Olomouc, Refugium Velehrad-Roma, 2009, ISBN 978-80-7412-020-6
Preliminary scope of work
Sv. Johanka z Arku je významnou postavou nejen francouzských, ale především církevních dějin a zároveň osobností, jejíž život a smrt zanechaly výraznou stopu v evropském umění.

Cílem bakalářské práce je shromáždit důvody pro blahořečení a svatořečení Johanky z Arku a zároveň objasnit, proč byla Johanka z Arku blahořečená a svatořečená téměř 500 let po smrti.

Aby vynikla mohutnost této světice, je poslední část bakalářské práce věnována uměleckým dílům inspirovaným postavou Jany z Arku, která bude představena především v návaznosti na historicko-politické dění na českém území.
Preliminary scope of work in English
St. Joan of Arc is an important figure not only French, but also the history of the Church and also personality whose life and death have left its mark in European art.

The aim of this work is to collect the reasons for the beatification and canonization of Joan of Arc and also explain why Joan of Arc was beatified and canonized almost 500 years after his death.

It points out the importance of this saint, is the last part of the thesis devoted to works of art inspired by the figure of Joan of Arc, which will be presented primarily in relation to the historical-political events on the Czech territory.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html