Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
Thesis title in Czech: Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými
zvláště chráněnými živočichy
Thesis title in English: Legal regulation of compensation for damage caused by
protected species of animals
Key words: ochrana přírody, biodiverzita, náhrada škody
English key words: nature protection, biodiversity, compensation for damage
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.12.2012
Date of assignment: 10.12.2012
Confirmed by Study dept. on: 10.12.2012
Date and time of defence: 29.04.2013 00:00
Venue of defence: PF UK
Date of electronic submission:10.12.2012
Date of proceeded defence: 29.04.2013
Opponents: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
  JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html