Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Porovnání jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku a jejich vzájemné prolínání
Thesis title in Czech: Porovnání jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku a jejich vzájemné prolínání
Thesis title in English: Comparison of different language levels at preschool age and their mutual penetration
Key words: Jazykové roviny, předškolní věk, komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence
English key words: Language levels, preschool age, communication, communication disorder, logopedic intervention
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.12.2012
Date of assignment: 07.12.2012
Date and time of defence: 30.05.2014 00:00
Date of electronic submission:04.04.2014
Date of proceeded defence: 30.05.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat rozvoj jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku.
Preliminary scope of work in English
The main aim of this Bachelor's thesis is to analyse the development of particular language levels in preschool children.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html