Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Únava a zranění ve fotbalu
Thesis title in Czech: Únava a zranění ve fotbalu
Thesis title in English: Fatigue and injury in football
Key words: Analýza, F-MARC, fotbal, komparace, mechanismus úrazu, příčina úrazu, sportovní úraz, UEFA, zdroj úrazu
English key words: Analysis, F-MARC, football, comparison, mechanism of injury, cause of injury, sports injury, UEFA, source of injury
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.12.2012
Date of assignment: 06.12.2012
Date and time of defence: 06.05.2013 08:00
Venue of defence: KSH
Date of electronic submission:23.04.2013
Date of submission of printed version:23.04.2013
Date of proceeded defence: 06.05.2013
Opponents: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem mé práce je analýza příčin úrazů ve vybraných klubech ČFL a divize B za sezonu 2011/2012 a jejich porovnání s výsledky oficiálních studií.
Preliminary scope of work in English
The main goal of my work is analysis of injury causes in selected clubs from ČFL and division B at season 2011/2012 and their comparison with the reasons from official studies.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html