Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Bassanové ve sbírce Národní galerie v Praze
Thesis title in Czech: Bassanové ve sbírce Národní galerie v Praze
Thesis title in English: Bassanos in the collection of the National Gallery in Prague
Key words: Bassano, Národní galerie v Praze, Jacopo Bassano, Bassanovská dílna
English key words: Bassano, the National Gallery in Prague, Jacopo Bassano, Bassano's workshop
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.12.2012
Date of assignment: 05.12.2012
Confirmed by Study dept. on: 09.01.2013
Date and time of defence: 23.06.2014 09:00
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of submission of printed version:15.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Petr Přibyl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se věnuje obrazům připsaným členům rodiny Bassano ve sbírce Národní galerie v Praze se zaměřením na problematiku autorství a jejich provenienci.
References
ARSLAN Eduardo: I Bassano II. Ilustrazioni. Milano 1960
DANIEL Ladislav: Benátčané: malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek. Milano 1996
FUČÍKOVÁ Eliška: Capolavori della pittura veneta dal castello di Praga. Milano 1994
FUČÍKOVÁ Eliška: Obrazárna Pražského hradu průvodce expozicí. 1998
FUČÍKOVÁ Eliška: Imperial paintings from Prague. 2001
FUČIKOVA Eliška / BUKOVINSKA Beket / MUCHKA Ivan: Uměni na dvoře Rudolfa II., Praha 1988
INVENTAŘ 1737 – Inventar der Kunst– und Schatzkammer auf dem Prager Schlos, in: Jahrbuch der Kunsthistorisches Smmlungen des Allerhochsten Kaiserhauses, X, 1889, CXLII
INVENTAŘ 1621 – Das Inventar der Prager Schatz – und Kunstkammer vom 6. Dezember 1621, in: Jahrbuch der Kunsthistorisches Smmlungen des Allerhochsten Kaiserhauses, XXV, 1905, XIII
INVENTAŘ 1955 – Inventář arcibiskupské rezidence v Olomouci provedeny podle skutečného stavu k 31. 7. 1955
KRAMÁŘ 1936 — Vincenc KRAMÁŘ: Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. Praha 1936
KRSEK 1988 — Ivo KRSEK:Staré evropské umění: sbírky Národní galerie v Praze: Šternberský palác. Praha 1988
MORAVEK 1937 – Jan MORAVEK: Nově objeveny inventář rudolfínských sbírek na Hradě Pražskem. Praha 1937
NEUMANN Jaromír: Obrazárna Pražského hradu. 1964
PEŠINA 1960 — Jaroslav PEŠINA: Sbírka starého umění. Praha 1960
PUJMANOVÁ 1971 — Olga PUJMANOVÁ: Sbírka starého umění. Praha 1971
ROSSI Paola: I Bassano e i Tintoretto: Due generazioni a confronto. 1987
ŠAFAŘIK Eduard: Venezianische Malerei 15. bis 18. Jahrhundert (kat.vyst.), Dresden 1968
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html