Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
MMS aneb Sémiotický potenciál obrazové výpovědi
Thesis title in Czech: MMS aneb Sémiotický potenciál obrazové výpovědi
Thesis title in English: MMS or The Semiotic Potential of Pictorial Utterance
Key words: digitální fotografie, fotografie, ikon, index, komunikace, Peirce, pragmatismus, sémiotika, znak
English key words: communication, digital photography, icon, index, Peirce, photography, pragmatism, sign, semiotics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2012
Date of assignment: 15.11.2012
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 18.06.2015
Course: Thesis Defence (YMMM4A10)
Reviewers: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se pokusí zhodnotit komunikační možnosti multimediální zprávy (MMS) – především ve formě "mobilní fotografie" -, definovat její potenci jako simplexního nebo komplexního komunikátu, schopnost substituovat řečové akty a její pohyb v poli sémiotiky Ch. S. Peirce. Cíl práce bude prezentován na relevantních empirických datech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html