Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Minoritní skupiny hmyzu jako opylovači a návštěvníci květů
Thesis title in Czech: Minoritní skupiny hmyzu jako opylovači a návštěvníci květů
Thesis title in English: Minor insect groups as pollinators and flower visitors
Key words: Opylování, třásnokřídlí, švábi, síťokřídlí, srpice, polokřídlí, škvoři, rovnokřídlí, chrostíci
English key words: Pollination, Thrips, Cockroaches, Lacewings, True bugs, Scorpionflies, Earwigs, Orthoptera, Caddisflies
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Zuzana Kotyková Varadínová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2012
Date of assignment: 30.11.2012
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of submission of printed version:17.05.2013
Date of proceeded defence: 11.06.2013
Reviewers: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D.
Preliminary scope of work
Najvýznamnejší a najpočetnejší hmyzí opeľovači a návštevníci kvetov sú predstavitelia 4 radov hmyzu - Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera a Coleoptera. Táto práca sa zameria na ostatné skupiny hmyzu, tj. minoritných opeľovačov a návštevníkov kvetov. Cieľom práce je zhrnúť dôvody, ktoré vedú hmyz ku pravidelnej návštve kvetov a zdokumentovať opeľovanie kvetov príslušníkmi minoritných hmyzích opeľovačov.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html