Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ
Thesis title in Czech: Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ
Thesis title in English: Digital Storytelling with the Emphasis on Interactie Narrative
Key words: Elektronická literatura, digitální literatura, interaktivní narativ, čtenářská recepce, nová média, interaktivita, narativ, studia nových médií.
English key words: Electronic literature, digital literature, interactive narrative, reader’s reception, new media, interactivity, narrative, new media studies.
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2012
Date of assignment: 22.05.2013
Date and time of defence: 04.06.2019 00:00
Date of electronic submission:15.04.2019
Date of proceeded defence: 04.06.2019
Reviewers: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
  doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html