Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problémy překladu nizozemské zahradnické terminologie do češtiny
Thesis title in Czech: Problémy překladu nizozemské zahradnické terminologie do češtiny
Thesis title in English: Problems in translation of Dutch horticultural terminology
Key words: zahradnictví, terminologie, překlady, textová lingvistika
English key words: horticulture, terminology, translation, text linguistics
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.11.2012
Date of assignment: 28.11.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2012
Date and time of defence: 05.02.2013 11:00
Date of electronic submission:26.12.2012
Date of proceeded defence: 05.02.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Aleš Holík
Guidelines
Sestavení bibliografie překladů nizozemské zahradnické literatury a materiálů do češtiny.
Výběr reprezentativního korpusu.
Studium sekundární lingvistické a translatologické literatury.
Vymezení kritérií hodnocení.
Analýza korpusu.
Klasifikace a typologické uspořádání identifikovaných posunů.
Zformulování závěru.
References
Broeck. R. van den, Lefevere, A. Uitnodiging tot de vertaalwetenschap. Coutinho, Muiderberg, 1979.
Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford University Press, London, 1967.
Čermák, F. Lexikon a sémantika. Lidové noviny, Praha, 2010.
Jeffrey, Ch. Biological Nomenclature. Edward Arnold Limited, London, 1973.
Kufnerová, Z. Čtení o překládání. Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o., Jinočany, 2009.
Leuven-Zwart, K. M. Vertaalwetenschap: Ontwikkelingen en perspectieven. Coutinho BV, Muiderberg, 1992.
Poštolková, B., Roudný, M., Tejnor, A. O české terminologii. Academia, Praha, 1983.
Rakšányiová, J. Preklad ako interkultúrna komunikácia. AnaPress, Bratislava, 2005.
Rakšányiová J., Štefková, M. Rozvoj prekledateľskej kompetencie v oblasti odborných textov. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2009.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html