Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Proměny rolí a významů předmětu a materiálu ve výtvarné hře
Thesis title in Czech: Proměny rolí a významů předmětu a materiálu ve výtvarné hře
Thesis title in English: Transformations of roles and significations of object and material in a visual game
Key words: předmět, význam, smybol, fikční svět, výtvarná hra, materiál, experiment, představivost
English key words: object, meaning, symbol, fictional world, material, visual game, visual experiment, imagination
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2012
Date of assignment: 20.11.2012
Date and time of defence: 26.05.2014 00:00
Venue of defence: UK Pedf - KVV
Date of electronic submission:11.04.2014
Date of proceeded defence: 26.05.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Advisors: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Guidelines
Věnujte se procesu změny rolí a významů předmětu v průběhu tvůrčího procesu a výtvarné hry s materiály a objekty. Na předmět a na materiál nahlížejte jako na nástroj k otevření fikčního světa. V teoretické části práce se zaměřte na souvislosti teorie fikčních a možných světů a teorie symbolu a významu ve výtvarném umění. Zaměřte se také na roli tvůrce a roli diváka v procesu tvorby a vnímání uměleckého díla z hlediska teorie fikčních světů. Popište místo materiálové a objektové tvorby v současném výtvarném umění a ve výtvarné výchově, doložte příklady. Vytvořte didaktický projekt, ve kterém uplatníte možnosti výtvarné hry s předmětem a materiálem při rozvíjení představivosti a fantazie dětí. Projekt popište, zrealizujte, zdokumentujte a vyhodnoťte. Ve výtvarné části práce vytvořte cyklus prací tematizující hru s významy prostřednictvím různých výtvarných forem.
References
DOLEŽEL, L.: Heterocosmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
DUTKA, E.: Minimum z dějin světové animace. Nakladatelství AMU, Praha 2004.
FOŘT, B. : Úvod do sémantiky fikčních světů. Host, Brno 2005, ISBN 80-7294-165-8
GOODMAN, N.: Jazyky Umění - nástin teorie symbolů. Praha: Academia 2007, ISBN 978-80-200-1519-8.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných materiálů a technik. Praha: Slovart 2000. 1. české vydání. 352 s. ISBN 80-7209-245-6.
WALTON, K.L.: Jak vzdálené jsou fikční světy od světa skutečného? In: Aluze, r.9, č.2, 2005, ISSN 1212-5547, str. 87-101
WALTON, K.L.: On Pictures and Photographs: Objections Answered. In: ALLEN, R.,
WALTON, K. L.: Mimesis as Make-Believe (on the foundations of the representational arts). London : Harvard University Press, 1992. ISBN 0-674-57619-5.
WALTON, K.L.: Transparent Pictures. On the nature of photographic realism. In: Critical Inquiry, r.11, č. 2, 1984, ISSN: 00931896. str.. 246-277
ZUSKA, V.: Estetika. Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-194-3
Animace a doba 1955-2000. Sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000, Praha 2004.
BOČEK, J.: Jiří Trnka - historie díla a jeho tvůrce. Státní nakladatelství krásné literatury
a umění, Praha 1963.
Karel Zeman (sborník studií a dokumentů). Nakladatelství Blok a ČSFÚ, Brno - Praha 1986.
BENEŠOVÁ, Marie: Hermína Týrlová. ČSFÚ, Praha 1982.
POŠ, J.: Výtvarníci animovaného filmu. Odeon, Praha 1990.
POŠ, J.: Český animovaný film 1934-1994. MK ČR, KF a.s., Ateliery Zlín, 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html