Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Karbonská flóra české části hornoslezské pánve a její význam pro biostratigrafii
Thesis title in Czech: Karbonská flóra české části hornoslezské pánve a její význam pro biostratigrafii
Thesis title in English: Carboniferous flora of the Czech part of the Upper Silesian Basin and its stratigraphic importance
Key words: Karbon, flóra, biostratigrafie, hornoslezská pánev,
English key words: Carboniferous, flora, biostratigraphy, Upper Silesian Basin
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Supervisor: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2012
Date of assignment: 22.01.2013
Date of electronic submission:29.07.2013
Date of submission of printed version:29.07.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Reviewers: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je podat systematický přehled karbonské flóry (do úrovně rodů) české části hornoslezské pánve. Jednotlivé taxony budou charakterizovány z hlediska svého systematického postavení, ekologických nároků, habitu a stratigrafickéhorozpětí.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to provide systematic (generic level) overview of the Carboniferous flora of the Czech part of the Upper Silesia Basin and to further characterize ecological demands of different genera and their stratigraphic ranges.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html