Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady
Thesis title in Czech: Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady
Thesis title in English: Enlightement's critique of religion and its conditions
Key words: Osvícenství, náboženství, filosofie, věda, člověk
English key words: Enlightement, religion, philosophy, science, human
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2012
Date of assignment: 13.11.2012
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Venue of defence: knihovna katedry OVF - R 207 e
Date of electronic submission:26.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) Přečtení relevantní odborné literatury.
2) Kritické zpracování, promyšlení a prodiskutování pramenů a problémů.
3) Pravidelné konzultace.
References
Im Hof, Ulrich, Evropa a osvícenství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 268 s. ISBN 80-7106-394-0
Denis Diderot: Vybrané spisy (Státní nakladatelství politické literatury, Brno 1952)
Diderot, Denis. Setkání s filozofem. Výbor z díla. Praha: Mladá fronta, 1984. 192 s.
Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Státní nakl. politické literatury, Praha 1954
C. A. Helvétius: Výbor z díla (Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1953)
Holbach, Paul H. D. Zdravý rozum neboli přirozené představy v protikladu k představám nadpřirozeným. 1 vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 179 s.
La Mettrie, Julien Offray de. Člověk stroj. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 112 s.
Pascal, Blaise. Myšlenky (Výbor). 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. 192 s. ISBN 80-204-0850-9
Voltaire. Filosofický slovník čili rozum podle abecedy. 1. vyd. Praha: Votobia, 1997. 281 s. ISBN 80-7220-061-5
Preliminary scope of work
Tematizace obecných myšlenkových předpokladů osvícenského vztahu k náboženství a ke světu vůbec. Proměna "světa" v osvícenství v souvislosti s novověkou (karteziánskou) vědou. Zrod materialismu a ateismu z této souvislosti. Nové pojetí člověka a jeho smyslu.
Preliminary scope of work in English
Thematisation of the common conditions of the enlightement's relation to religion a to the world. The change of the "world" in enlightement in relation with the modern (cartesian) science. The genesis of materialism and atheism. New concepts of man and of the sense of life.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html