Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Mezidruhové kopírování zpěvů u ptáků: mechanismy vzniku a evoluční důsledky
Thesis title in Czech: Mezidruhové kopírování zpěvů u ptáků: mechanismy vzniku a evoluční důsledky
Thesis title in English: Interspecific song copying in birds: causes and evolutionary consequences
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.08.2014
Date of assignment: 05.01.2015
Date of electronic submission:29.04.2015
Date of submission of printed version:15.05.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Reviewers: Mgr. Jana Vokurková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Preliminary scope of work
U řady skupin ptáků se vyskytuje fenomén tzv. smíšených zpěvů, kdy jedinci (obvykle samci) jednoho druhu zařazují do svého repertoáru slabiky, fráze nebo celé zpěvy zkopírované od jiného, obvykle příbuzného druhu. Ke vzniku smíšených zpěvů dochází pravděpodobně několika různými mechanismy (např. chybným vzorem v době učení zpěvu nebo mezidruhovým křížením) a existuje několik hypotéz, jaký význam tento jev pro příslušné druhy má. Bakalářská práce by měla na známých případech mezidruhového kopírování zpěvu formou rešerše shrnout způsoby jeho vzniku a zhodnotit možné evoluční důsledky.
Navazující diplomová práce by se měla věnovat vlivu smíšených zpěvů na preference samice na modelovém systému slavíků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html