Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Knihovna neuronových sítí s editorem
Thesis title in Czech: Knihovna neuronových sítí s editorem
Thesis title in English: Neural Network Library and Editor
Key words: neuronová síť, vícevrstvý perceptron, samoorganizující se mapa, algoritmus zpětného šíření chyby, algoritmus kompetitivního učení
English key words: neural network, multilayer perceptron, self-organizing map, backpropagation, competitive learning
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2012
Date of assignment: 10.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 03.12.2012
Date and time of defence: 04.09.2014 00:00
Date of electronic submission:29.07.2014
Date of submission of printed version:29.07.2014
Date of proceeded defence: 04.09.2014
Reviewers: Mgr. Klára Pešková
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit knihovnu neuronových sítí s editorem. Knihovna bude implementovat sítě multilayer perceptron, self-organizing map a některé jejich učící algoritmy. Bude navržená tak, aby nic nebránilo rozšíření knihovny o další typy sítí. Oproti ostatním knihovnám budou součástí knihovny grafické ovládací prvky, které budou umět manipulovat se sítěmi. Programátor používající knihovnu pak nebude muset psát vlastní prvky pro manipulaci se sítěmi ve své aplikaci. Další výhodou knihovny bude editor pro jednoduchou práci se sítěmi. Programátor bude mít možnost v editoru síť vytvořit, vycvičit, uložit a následně využít ve své aplikaci. Práce bude napsána v programovacím jazyce C# a pro grafické ovládací prvky bude využita technologie WPF.
References
• David Kriesel: A Brief Introduction to Neural Networks, www.dkriesel.com
• Teuvo Kohonen: Self-Organizing Maps, Springer, 2001
• Ben Kröse, Patrick van der Smagt: An introduction to neural networks, The University of Amsterdam, 1996
• Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html