Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Rozpoznávání a sledování objektů
Thesis title in Czech: Rozpoznávání a sledování objektů
Thesis title in English: Object detection and tracking
Key words: rozpoznávání a sledování objektů, dálkoměrný senzor, Kalmanův filtr
English key words: object detection and tracking, rangefinder, Kalman filter
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2012
Date of assignment: 08.11.2012
Confirmed by Study dept. on: 06.12.2012
Date and time of defence: 02.09.2013 00:00
Date of electronic submission:02.08.2013
Date of submission of printed version:02.08.2013
Date of proceeded defence: 02.09.2013
Reviewers: RNDr. Tomáš Plch, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je implementace rozpoznávání a sledování objektů na základě dat
získaných z dálkoměrného senzoru.
Student nastuduje současná řešení v oblasti rozpoznávání objektů a jejich
sledování a na základě těchto znalostí navrhne a implementuje pilotní řešení
pro vybranou specifickou úlohu, s orientací především na zpracování dat
získaných z dálkoměrného senzoru (např. laser rangefinder). Implementace by
měla být vyhotovena se zřetelem i na přenositelnost pro případný další vývoj a
nasazení např. na "ne-PC" platformách.
References
O. Khatib, B.Siciliano: Handbook of Robotics
S. Thrun & al.: Probabilistic Robotics
Springer Tracts in Advanced Robotics series
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html