Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska
Thesis title in Czech: Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska
Thesis title in English: New Technologies in Education from the Phenomenological Point of View
Key words: fenomenologie, výchova, vzdělání, technologie, média, vnímání
English key words: phenomenology, upbringing, education, technologies, media, perception
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2012
Date of assignment: 24.02.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Date of electronic submission:24.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Podrobné studium Platónových děl: Ústava, Faidros, Symposion, Parmenides
Analýza filosofického myšlení u Deleuze (Záhyb)
Analýza Nietzschových děl (Tak pravil Zarathustra, Vůle k moci)
Studium sekundární literatury
References
Platón Ústava
Platón Faidros
Platón Symposion
Platón Parmenides
Deleuze Záhyb
Nietzsche
Tak pravil Zarathustra
Nietzsche Der Wille zur Macht
Preliminary scope of work
Diplomová práce popisuje propojení témat vzdělání a technologií z pohledu fenomenologie. Hypotézou této diplomové práce je myšlenka, že nové technologie mají vliv na proměnu vnímání reálného světa.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html